ПРЕЗЕНТАЦИИ от Девета национална среща на земеделските производители в България, 15-16 Февруари 2023 г.

Публикувано на 22.02.2023

Презентации на лектори и търговски фирми, взели участие в  Деветата национална среща на земеделските производители в България, 15 -16 февруари 2023 г.:

 

Презентации лектори:

Земеделие и европейския пакет „Подготвени за цел 55“ , Атидже Алиева- Вели, член на Комисията по земеделие на ЕП

Новите задължителни стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята (стандарти за ДЗЕС), МЗм

Основни схеми при директни плащания 2023-2027 и обвързана подкрепа, Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“, МЗм

Еко схеми Стълб 1, Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“, МЗм

Компенсаторни интервенции от стълб 2, демаркация и допълняемост, Мария Христова, РСР

Какво трябва да знаем през 2023 г. при паралелно изпълнение на нови и стари „зелени“ ангажименти?, Лидия Чакръкчиева, МЗм 

Новости в Наредба № 5 от 2018 г. за биологичното производство, Илияна Бешкова, МЗм

Система за идентификация на земеделските парцели 2023+, Георги Праматаров, директор на дирекция „Идентификация на земеделските парцели“, МЗм

Кампания 2023, Янислав Янчев, началник отдел „Прилагане на схеми на единица площ“, ДФЗ

Презентация за СЕУ, Николай Кожухаров, директор на дирекция „Интегрирани информационни системи“, ДФЗ

Нова система за мониторинг на площ, контрол и санкции, Росица Иванова, директор на дирекция „Мониторинг, докладване и оценка“, ДФЗ

Новите интервенции на Стратегически план 2023-2027 за подкрепа на инвестиции в агро-хранителния сектор, Елена Иванова, директор на дирекция „Развитие на селските райони“, МЗм

Нови възможности за подкрепа на инвестиции в агросектора през 2023 г. чрез Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), Милен Кръстев, дирекция „Развитие на селските райони“, МЗм

Държавни помощи в сектор „Земеделие“ в новия програмен периодДора Ненова, директор на дирекция „Държавни помощи и регулации“, МЗм

Прогнозни сценарии за българското земеделие до 2027 година, доц. д-р Божидар Иванов, САРА- Института по аграрна икономика, ССА

Новата реалност на зърнените пазари, Тодор Стойков,  член на УС на  Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи

Нова първа рамка на ЕС за доброволно сертифициране на поглъщанията на въглерод. Ползата за фермерите- практически примери от ЕС, Ирен де Товар, политически съветник по околна среда, устойчивост и изменение на климата, COPA COGECA

Перспективи на агриволтаиците и възможности за добавяне на доход, Макс Тегтмайер, продуктов мениджър Agri-PV, BayWa r.e.

Подкрепа за хуманно отношение към „свине“ и „птици“ в новия програмен период, Дора Ненова, директор на дирекция „Държавни помощи и регулации“, МЗм

Актуална информация за епизоотичната обстановка по отношение на заболяването АЧС и инфлуенца по птиците, д-р Милена Трендафилова, директор на дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗм

Търговски презентации

Презентация АГРОПОЛИХИМ – Макроелементи

Презентация АГРОПОЛИХИМ – Зърнен терминал Варна запад

Презентация АГРОПОЛИХИМ – GrainEx

Презентация BASF

Презентация SUMMI AGRO

Презентация GREEN GROUND

Презентация АГРОТРОН-М

Презентация NIK

Презентация UPL

Презентация СТОЙЧЕВИ

Презентация PLANT’S SOUL

Презентация FIBANK & ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ

 

 

 

 

 

 

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...