Приемът по НПВУ трябва да стартира в края на май, остават обаче много въпросителни

Публикувано на May 23, 2023

Ще могат ли фермерите да изпълняват проекти за увеличаване на поголовието и промяна във вида на отглежданите животни и ще бъдат ли възможни въобще проектите за напояване

В началото на май приключи общественото обсъждане на насоките за кандидатстване и критериите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). От публикуваните за разискване документи обаче прозряха множество неясноти, неточности и различен подход при различните мерки. Редица браншови организации изпратиха становища по отношение на насоките.

На този етап работни групи за изчистване на неточностите съвместно с браншовите организации не са сформирани, а въпросителните за критериите по процедурите все още не са намерили своя категоричен отговор.

Най-проблематичните моменти в НПВУ обсъдиха Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на АЗПБ и Елена Иванова, директор на дирекция Развитие на селските райони в МЗм в предаването на AgroTv “Брюксел в превод“(очаква се в сайта на AgroTv да бъде качен видеозпис от излъченото на 21.05.2023 г. предаване).

Разширяване на стопанствата и диверсификация – възможно или не?

Спрямо така представените условия за допустимост към момента няма възможност животновъдните стопанства да увеличават поголовието, няма възможност и за диверсификация на дейностите. Причината за това е, че  ДФЗ ще разглежда проектните предложения на базата на настоящото състояние на фермите като брой и видове животни.

Редица браншови организации запитаха дали има политическо решение и умисъл в това да не се допуска разширяване на фермите или е пропуск от страна на МЗм.

мреки 2020, приеми, Agrozona.bg

Елена Иванова, директор Дирекция Развитие на селските райони, МЗм

„Решението ни не е политическо. Ще преразгледаме позицията си, за да не ограничаваме  чувствителните сектори.“, заяви в отговор Иванова. Тя допълни още, че по време на общественото обсъждане подобни коментари са постъпили и от други браншови организации в животновъдния сектор и тяхното виждане също е да се преразгледат текстове и да няма такива ограничения, както и да се приеме подход, който засяга чувствителните сектори.

В предаването директорът на АЗПБ изрази несъгласие с това, че животновъдите няма да бъдат оценени по критериите с по-добри точки за приоритетен сектор, когато закупуват земеделска техника за производството на фураж.

 

„Целенасочено ли е да не се дават точки, когато производителите купуват техника за фуражи? Защо се прави това. Така стават равнопоставени с останалите сектори?“, запита Дъбнишка. В отговор Иванова заяви, че по време на общественото обсъждане и други браншови организации са обърнали внимание на тази тема, като по-скоро става въпрос за недоглеждане и казусът ще бъде преразгледан от МЗм.

Изясняване и нормативно уреждане на ключов момент в процедурата за напояване

През февруари 2023 г. ЕК стартира наказателна процедура за България, поради необновяването на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и вторите Плановете за управление на риска от наводнение (ПУРН).

В този контекст, земеделските производители ще бъдат поставени в ситуация, в която да подготвят проектните си предложения на база настоящите ПУРБ и ПУРН. Съществува обаче хипотеза, в която след приключване на приема, в страната ни да бъдат приети нови и актуализирани ПУРБ и ПУРН, в които е възможно да има промени в категоризацията на състоянието на водните тела и респективно и мерките за управление.

Този казус поставя под въпрос одобрението и изпълнението на проектите в направление „напояване“, както и поставя под риск усвояването на тези средства по Плана.

Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на АЗПБ

„Изясняването на този казус е ключово за интереса и успеха на процедура „напояване“, коментира Дъбнишка.

От страна на МЗм съобщиха, че в момента очакват отговор от Европейската комисия по този казус. Според Иванова, фермерите, които ще кандидатстват по тази процедура ще бъдат в едно заварено положение и въпреки създалата се ситуация би трябвало да бъдат допустими и да няма такива рискове за тях. Очаква се коментарът на ЕК по темата.

В случай обаче, че отговорът на ЕК не е положителен, за момента няма план Б по отношение на това какви мерки ще бъдат взети, за да не пропадне финансирането на проектите за напояване с бюджет в размер на близо 100 млн. лв.

Източник: Агрозона

Свързани публикации

АЗПБ отбелязва 19 години от учредяването си

АЗПБ отбелязва 19 години от учредяването си

Днес, 15 септември 2023 г. отбелязваме 19 години от учредяването на Асоциация на земеделските производители в България! 19 години усърдна работа, висок дух, нестихващо вдъхновение и екип от професионалисти, обединени от общата цел за укрепване и развитие на сектора....

АЗПБ ще подкрепи протестните действия в защита на агросектора

АЗПБ ще подкрепи протестните действия в защита на агросектора

Асоциацията на земеделските производители в България ще призове всички свои членове да се присъединят към протестните действия на своите колеги в цялата страната. „На извънредно заседание на Управителния съвет на АЗПБ се взе решение да бъдат подкрепени протестните...

Броени седмици до най-важното зърнено събитие за 2023 – Зърнена Академия на 26 октомври във Варна

Броени седмици до най-важното зърнено събитие за 2023 – Зърнена Академия на 26 октомври във Варна

За поредна година АЗПБ е партньор в „Зърнена академия“, най-важното събитие на годината в сектора на производството, преработката и търговията със зърнени и маслодайни култури, утвърдило се като водещо на Балканите. Сред партньорите на форума са Българската асоциация...