Таня Дъбнишка: Предложението за изравняване на субсидиите е добро, но на национално ниво можем да направим бързи решения за отпадне на данъчното им облагане

Публикувано на 14.03.2023

„Много е добре това, което предлага министър Гечев за изравняване на субсидиите, но ние на национално ниво можем да направим бързи решения, за да отпадне данъчното облагане на субсидиите, но трябва да имаме редовен парламент.“, Таня Дъбнишка, АЗПБ.

В края на стартиралия на 01.01.2023 г. нов програмен период няма да постигнем средната европейска стойност на земеделските субсидии. Това каза пред .Радио „Фокус“ Таня Дъбнишка, изпълнителен директор и член на УС на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ), във .връзка с разликите в земеделските субсидии в България и средните в ЕС.

Секторът позитивно посреща сигнала и волята на държавата да направи такова запитване към Европейските институции. Ние сме от страните, които са с по-ниски субсидии в рамките на Общата селскостопанската политика. Три програмни периода е заложена т.нар. „конвергенция“, което представлява плавно приближаване на директните плащания към средното за ЕС„, обясни тя.

В новия програмен период ние няма да сме постигнали изравнението със средната стойност. При договарянето на финансовата рамка, за всеки програмен период, това е амбицията на всеки земеделски министър, както и на министрите от ЕС на страните присъединени след 2004 г. с по-ниски плащания, за да няма такива неравенства. Към настоящия момент под средната стойност за ЕС сме общо 16 страни. Една такава позиция би срещнала подкрепата на останалите 15 страни, но тази борба няма да е лека. Трябва да бъдат убедени всички земеделски министри в Съвета на ЕС, след което да бъде гласуване в ЕП, а ЕК трябва да предложи промени в регламентите„, обясни Дъбнишка.

Изпълнителният директор на АЗПБ обясни, че от 2015 година, когато държавата решава да облага с данък субсидиите, досега от Асоциацията настояват този закон да бъде отменен.

В началото на всеки програмен период нашата страна винаги е настоявала за изравняване на субсидиите. Доколкото това ще е битка на европейско ниво, чийто изход е неясен. Ние като Асоциация на земеделските производители в България през 2015 година, когато беше наложено облагането на субсидиите от страна на нашата държава, не подкрепихме решението и настоявахме да се върне режимът, когато те не се облагат с данък.

2020 година, когато ескалираха проблемите вследствие на COVID- пандемията, ние отново поискахме официално отпадне облагането на субсидиите. Логиката е такава, че директните плащания се предоставят в подкрепа на дохода на фермера. Подпомаганията, които ние наричаме компенсаторни, са свързани с допълнително положените усилия или пропуснатите ползи (агроекология, биологично земеделие, опазване на зоните от НАТУРА 2000, отглеждане на застрашени от изчезване сортове/породи и пр.). В момента политиците, които готвят своите програми в сектор „Земеделие“, могат да се съобразят с едно разумно и важно за сектора решение, което зависи само от нашата страна„, каза тя.

Тя поясни, че „Редица държави не облагат с данък субсидиите на своите фермери. Те си оставят на разположение в стопанствата, за да могат да са в тяхна подкрепа.“ и заяви „Много е добре това, което предлага министър Гечев, но ние на национално ниво можем да направим бързи решения, за да отпадне данъчното облагане на субсидиите, но трябва да имаме редовен парламент. Политическата нестабилност е пагубна за икономическата среда, в която оперираме„.

Източник: www.focus-news.net

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...