Трета тематична дискусия по проект „Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора“ се фокусира върху темата за „БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“

Публикувано на 15.05.2023

На 12.05.2023г. в гр. София се проведе третият дискусионен форум в рамките на партньорски проект BG05SFOP001-2.025-0166-С01 „Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора“. Основна тема на събитието бе „Безопасност и здраве при работа“.

Сектор Селско стопанство е сред най-динамично развиващите по отношение на технологична модернизация, роботизация и прилагани политики. В същото време селското стопанство е един от най-опасните сектори, а селскостопанските работници са изложени на висок риск от трудови злополуки, респираторни заболявания, мускулно-скелетни увреждания, шум-индуцирана загуба на слух, кожни заболявания, ракови заболявания, заболявания при работа с биологични агенти, психо-социално напрежение и пр. Проблемите на условията на труд на работещите в земеделието винаги са били в дневния ред на синдикатите и са същностна част от процеса на колективното трудово договаряне.

Този форум е трети, последен, от поредицата дискусии за сектор Селско стопанство, за да се очертаят параметрите на проблемите и да се изведат предложения/препоръки за действия на секторните социални партньори. Изводите и препоръките от дискусията са обобщени в резюме, което е достъпно за широката аудитория тук.

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...