Управителен съвет

Венцислав Василев Върбанов

Венцислав Василев Върбанов

Председател на УС

Николай Димитров Димов

Николай Димитров Димов

Зам.-председател на УС

Таня Георгиева (Дъбнишка)

Таня Георгиева (Дъбнишка)

Изпълнителен директор

Иван Димитров Иванов

Иван Димитров Иванов

Член на УС

Цанко Славчев Цанев

Цанко Славчев Цанев

Член на УС

Веселин Стефанов Желязков

Веселин Стефанов Желязков

Член на УС