19 декември 2020: Първи дискусионен форум на тема Заетост и доходи в сектор земеделие в България

Публикувано на 20.12.2022

На 19 декември 2022 г. в гр. София се проведе Първи дискусионен форум на тема Заетост и доходи в сектор земеделие в България, като част от Проект „Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора“, финансиран по ОП Добро управление. Проектът се осъществява в партньорство между ФНСЗ, БАКИБ и АЗПБ.

Събитието се проведе в едновременно онлайн в Zoom и присъствено с участието на Атанаска Тодорова и Любослав Костов от КНСБ – ИССИО, Мария Касърова – НОИ, Божура Фиданска и Божидар Иванов – ИАИ (ССА), Мария Сиракова и Андрея Щерев – БАКИБ, Таня Дъбнишка – АЗПБ, синдикалисти от структурите на ФНСЗ и КНСБ, учени от ССА и представители на медиите.

👉 РЕЗЮМЕ на тематична дискусия „ЗАЕТОСТ И ДОХОДИ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ“

Проектът стартира Септември 2022 и това събитие е първият от поредица дискусионни форуми в трите основни тематични области: Заетост и доходи; Работна сила и нейната квалификация; Условия на труд в сектора и превенция на здравето на работещите.

Първата тематична дискусия засяга въпросите за „Заетост и Доходи“ като се обсъждат икономическите измерения на ОСП и Национален стратегически план, но също така и Бюджет РБ и др. финансови инструменти. Въвеждат се новите елементи от европейското законодателство – социалната условност, Директивата за МРЗ, Европейски стълб за социални права и тяхната рефлексия върху доходите на заетите в сектора.

Г-жа Светла Василева, настоящ политически съветник към ФНСЗ, очерта редица тревожни тенденции:
– над 65% намаление на семейната работна ръка;
– 24% от заетите са на възраст над 65 +;
– ниска степен на приемственост на земеделския труд между поколенията и други;
– над 45 % са работещи попадат в категорията „не изискваща специална квалификация“

Бяха посочени и конкретни препоръки:
– спешни адекватни финансови мерки в аграрната политика за насърчаване на приемствеността в отрасъла;
– подобряване на технологичните, ергономични, социално-битови и други условия на труд;
– използване на зелената и дигитална трансформация за създаване на зелени и качествени работни места и др.
с което секторът да стане по-привлекателен за младите, образовани специалисти.

Презентацията на председателя на БАКИБ, г-н Андрея Щерев, се яви като естествено продължение на изложението на г-жа Василева по отношение на привличането на младите хора в сектор земеделие с фокус върху зелените работни места в агрохранителните системи и Цифровизация на агросектора- Перспективен подход към заетостта, младежите и природата.

Според г-н Щерев се очаква зелените работни места в селското стопанство да доведат до 52-59% увеличение на заетостта в първичния сектор и 20% увеличение на глобалния брутен вътрешен продукт до 2050 г.
Нужни са конкретни действия и стимули в посока на:
1.Създаване на адаптивна работна сила с умения
2.Усъвършенстване на уменията и повишаване качеството на работа
3.Обучение в цифрова грамотност и компетенции
4.Нови възможности за растеж – да се намерят стимули за насърчаване на колективния достъп на фермерите до иновации и цифрови решения, особено за дребните и семейни ферми, които имат ограничени финансови ресурси, за инвестиции в цифрови решения и иновации.
5.Добро местно управление – повишаване притегателната сила на местната икономика за таланти.
По-специално съществува необходимост да се инвестира в умения, публични услуги, инфраструктура, и изграждане на капацитет, за да се създадат жизнени селски общности.

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...