АЗПБ с принос в решаване на казуса по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

АЗПБ с принос в решаване на казуса по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

Без санкции след намеса на АЗПБ Поради опасността голям брой животновъди да останат без субсидии по Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020г., тъй като тази година при заявяване (за разлика от миналата), бенефициентите трябваше да заявят всичките...