АЗПБ: 7 причини защо трябва да се намали ДДС за мляко, плодове и зеленчуци

АЗПБ: 7 причини защо трябва да се намали ДДС за мляко, плодове и зеленчуци

В последните няколко дни министърът на земеделието Десислава Танева заяви намерението си за законови промени за обратното начисляване на ДДС при производството на някои земеделски продукти. На фокус в момента са млякото, плодовете и зеленчуците, а идеята първо лансира...