АЗПБ партньор в проект „Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора“

АЗПБ партньор в проект „Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора“

През септември 2022 г. стартира проект  „Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора“, финансиран по програма „Добро управление”, в който АЗПБ участва като партньор....