24.02.2023: Втори дискусионен форум  на тема „Работната сила и нейната квалификация/пригодност към изискванията на бизнеса“

24.02.2023: Втори дискусионен форум на тема „Работната сила и нейната квалификация/пригодност към изискванията на бизнеса“

На 24.02.2023 г. в гр. Пловдив се проведе вторият дискусионен форум в рамките на партньорски проект за повишаване капацитета, участието и ефективността на социалните партньори при взаимодействие с администрацията в процеса на вземане на решения и изработване и...
ПРЕЗЕНТАЦИИ от Девета национална среща на земеделските производители в България, 15-16 Февруари 2023 г.

ПРЕЗЕНТАЦИИ от Девета национална среща на земеделските производители в България, 15-16 Февруари 2023 г.

Презентации на лектори и търговски фирми, взели участие в  Деветата национална среща на земеделските производители в България, 15 -16 февруари 2023 г.:   Презентации лектори: Земеделие и европейския пакет „Подготвени за цел 55“ , Атидже Алиева- Вели, член на...