Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева: Приемът по процедурите на Плана за възстановяване и устойчивост стартират през юли, удължаваме срока за договориране

Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева: Приемът по процедурите на Плана за възстановяване и устойчивост стартират през юли, удължаваме срока за договориране

Интервю на Агрозона с г-жа Таня Георгиева, Заместник-министърът на земеделието и храните Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева разказва пред Агрозона какво е наследството в областта на земеделието и храните от служебното правителство, кои са...
Венцислав Върбанов: Важно е да се потърсят нови пазари за българската продукция

Венцислав Върбанов: Важно е да се потърсят нови пазари за българската продукция

„Много е важно да се потърсят нови пазари за българската продукция. Русия е основният играч на пазара. В момента там оперират само големи руски фирми,  мултинационалните са извадени от пазара. Себестойността на руското зърно е по-ниска, отколкото нашето и поради това...
ПОКАНА за свикване на Общо събрание на АЗПБ

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на АЗПБ

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ “АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”, ЕИК 131302510 на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на 27.062023 г., от 10.00 ч., на адрес: гр. София, Район Красно село, ул. Владайска №29, ет.1, при...