АЗПБ партньор в проект Climate Farm Demo по Програма Хоризонт Европа

АЗПБ партньор в проект Climate Farm Demo по Програма Хоризонт Европа

Проект „Eвропейска мрежа от пилотни земеделски стопани, прилагащи и демонстриращи интелигенти решения от полза за климата за въглеродно неутрална Европа“ / Climate Farm Demo по Програма Хоризонт Европа През м. октомври 2021 г. АЗПБ в консорциум с още 59...