24.02.2023: Втори дискусионен форум на тема „Работната сила и нейната квалификация/пригодност към изискванията на бизнеса“

Публикувано на 24.02.2023

На 24.02.2023 г. в гр. Пловдив се проведе вторият дискусионен форум в рамките на партньорски проект за повишаване капацитета, участието и ефективността на социалните партньори при взаимодействие с администрацията в процеса на вземане на решения и изработване и прилагане на политики в сектора  „Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора“, в който АЗПБ  е партньор. Проектът се финансира по програма „Добро управление”.

Програмата на форум на тема: „РАБОТНАТА СИЛА В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ И НЕЙНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ В ЗЕЛЕНИЯ И ЦИФРОВ ПРЕХОД”  включи следните теми:
?Уменията на работната сила в контекста на двойния преход – Андрея Щерев, #БАКИБ
?TransFormWork – Росица Макелова #КНСБ – ИССИО
?Дигитални трансформации и предизвикателства в сектора – Валентина Васильонова, #ФНСЗ
?Цифровизацията в селското стопанство и проблема с работната ръка – гл. ас. Цвети Динчева и доц. Николай Марков
?#АЗПБ – позицията на фермерските организации – Таня Георгиева
?Инструмент за цифрова зрялост – Мария Сиракова, БАКИБ
Събитието протече на високо професионално ниво, с активно участие на присъстващите гости. Всеки един от участниците се включи в дискусията през призмата на своята компетентност и институционална представителност. В резултат на изложените презентации, инструменти и коментари са формулираха както обобщения за разбирането на темата, така и конкретни препоръки, които ще допълнят Анализа и Препоръките по проекта:
– Двойният – зелен и цифров преход – трябва да бъде справедлив към всички работещи в сектора – и фермери, и работници. За това трябва да бъде обвързан с факторите за достоен труд, като: спазване на трудови права, достъп до повишаване квалификацията на работниците, достъп до колективно трудово договаряне, безопасни и здравословни условия на труд.
– Инвестициите в работната сила трябва да отговарят на изискванията на новите условия, технически и инвестиции в технологии.
– Необходим ясен достъп на работещите в сектора до нарочни схеми за обучение и квалификация в рамките на стратегията за УЦЖ, до специфични схеми за социално осигуряване, до достъпни фондове за превенция и безопасност и здраве при работа.
– Партньорите да подновят Меморандума/Споразумение за сътрудничество и общи действия (от 2020г) в светлината на цифровия и зелен преход.
? РЕЗЮМЕ на тематична дискусия „РАБОТНАТА СИЛА В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ И НЕЙНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ В ЗЕЛЕНИЯ И ЦИФРОВ ПРЕХОД”

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...

Стартира първия климатичен одит на пилотна ферма по проект Climate Farm Demo

Стартира първия климатичен одит на пилотна ферма по проект Climate Farm Demo

Стартира първия климатичен одит на пилотна ферма по проект „Eвропейска мрежа от пилотни земеделски стопани, прилагащи и демонстриращи интелигенти решения от полза за климата за въглеродно неутрална Европа (Climate Farm Demo) по Програма Хоризонт Европа Съветниците по...