24.02.2023: Втори дискусионен форум на тема „Работната сила и нейната квалификация/пригодност към изискванията на бизнеса“

Публикувано на 24.02.2023

На 24.02.2023 г. в гр. Пловдив се проведе вторият дискусионен форум в рамките на партньорски проект за повишаване капацитета, участието и ефективността на социалните партньори при взаимодействие с администрацията в процеса на вземане на решения и изработване и прилагане на политики в сектора  „Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора“, в който АЗПБ  е партньор. Проектът се финансира по програма „Добро управление”.

Програмата на форум на тема: „РАБОТНАТА СИЛА В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ И НЕЙНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ В ЗЕЛЕНИЯ И ЦИФРОВ ПРЕХОД”  включи следните теми:
?Уменията на работната сила в контекста на двойния преход – Андрея Щерев, #БАКИБ
?TransFormWork – Росица Макелова #КНСБ – ИССИО
?Дигитални трансформации и предизвикателства в сектора – Валентина Васильонова, #ФНСЗ
?Цифровизацията в селското стопанство и проблема с работната ръка – гл. ас. Цвети Динчева и доц. Николай Марков
?#АЗПБ – позицията на фермерските организации – Таня Георгиева
?Инструмент за цифрова зрялост – Мария Сиракова, БАКИБ
Събитието протече на високо професионално ниво, с активно участие на присъстващите гости. Всеки един от участниците се включи в дискусията през призмата на своята компетентност и институционална представителност. В резултат на изложените презентации, инструменти и коментари са формулираха както обобщения за разбирането на темата, така и конкретни препоръки, които ще допълнят Анализа и Препоръките по проекта:
– Двойният – зелен и цифров преход – трябва да бъде справедлив към всички работещи в сектора – и фермери, и работници. За това трябва да бъде обвързан с факторите за достоен труд, като: спазване на трудови права, достъп до повишаване квалификацията на работниците, достъп до колективно трудово договаряне, безопасни и здравословни условия на труд.
– Инвестициите в работната сила трябва да отговарят на изискванията на новите условия, технически и инвестиции в технологии.
– Необходим ясен достъп на работещите в сектора до нарочни схеми за обучение и квалификация в рамките на стратегията за УЦЖ, до специфични схеми за социално осигуряване, до достъпни фондове за превенция и безопасност и здраве при работа.
– Партньорите да подновят Меморандума/Споразумение за сътрудничество и общи действия (от 2020г) в светлината на цифровия и зелен преход.
? РЕЗЮМЕ на тематична дискусия „РАБОТНАТА СИЛА В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ И НЕЙНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ В ЗЕЛЕНИЯ И ЦИФРОВ ПРЕХОД”

Свързани публикации

Венцислав Върбанов: Няма министър досега, при който за 8 месеца да е имало 6 протеста

Венцислав Върбанов: Няма министър досега, при който за 8 месеца да е имало 6 протеста

Когато един министър влезе в министерството, отнема много време той първо да разбере какво се случва в това министерство, коментира Илия Проданов, председател на НАЗ „Не е имало случаи за последните 30 години в рамките на половин година да има толкова протести срещу...

21 февруари : Форум „Фермата: Агроиновации и тенденции“: Иновации и устойчиви практики в агробизнеса

21 февруари : Форум „Фермата: Агроиновации и тенденции“: Иновации и устойчиви практики в агробизнеса

АЗПБ е партньор на форума Земеделски форум „Фермата: Агроиновации и тенденции“ ще се проведе на 21 февруари 2024 г. в Международен панаир Пловдив. Събитието е организирано от сп. Enterprise и е част от съпътстващата програма на международно изложение АГРА 2024....

Десета национална среща на земеделските производители: 20 и 21 март 2024

Десета национална среща на земеделските производители: 20 и 21 март 2024

Десетото, юбилейно издание на Националната среща на земеделските производители ще се проведе на 20 и 21 март 2024 г. Това реши на свое заседание УС на АЗПБ. Десетата, юбилейна национална среща, посветена на 20-годишнина от основаването на АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ...