Кои сме ние

15 септември 2004 г. е датата, на която група дръзновени съмишленици, споделящи общите ценности за постигане на модерно и конкурентно земеделие в България, очертаха мисията на Асоциацията на земеделските производители в България.
Наложихме се като браншова организация, отстояваща позициите си и защитаваща интересите на своите членове. Успяхме да установим ефективни партньорски отношения с всички институции и организации, които имат капацитет, идеи и воля за разрешаване на проблемите и за формулиране на политиката в селското стопанство.
През всички тези години Асоциацията работи, целеустремено и последователно и отдадено на каузата за защита интересите на българските земеделските производители и тяхното устойчиво бъдеще.
Постигнатите резултати през годините са плод на професионализма, креативността и вдъхновението на екипа на АЗПБ, който утвърди високите стандарти в модела на развитието на асоциацията.
Безспорен е приносът на Асоциацията в изграждането на нормативната база и условията за подпомагане през годините, с предложения, критики и градивни идеи, които ни утвърдиха като една от най-компетентните организации, чието мнение и становища са високо ценени от представителите на отговорните институции.
Съзнавайки своя ангажимент към земеделските производители за прозрачна политика и ясни правила в управлението, усилията ни и за напред ще бъдат насочени към просперитет на сектора и цялостно развитие на земеделието в България.

„Асоциация на земеделските производители в България винаги се е стремяла да осигури условия за градивен диалог между заинтересова­ните страни в сектора. През всички тези години екипът на АЗПБ полага непрекъснати усилия за създаването на условия за взаимодействие и дебат между агробизнеса, изпълнителната власт, компетентните органи и другите заинтересовани страни по основни теми, касаещи политиката в сектора у нас и в ЕС. Убедени сме, че с разбирателство и постоянство можем да постигнем всичко.

За нашата Асоциация приемствеността на поколенията и навлизането на образовани, знаещи, амбицирани млади хора с нови идеи и възгледи, имащи в наследство опита на своите родители, са двигателят за бъдещото развитие и разгръщане потенциала на агросектора.“

Венцислав Върбанов

Председател на УС на АЗПБ