Информационен семинар

„Инструменти на ОСП за подкрепа на иновациите и създаването на къси вериги на доставки“

22 февруари 2019 г.

“АГРА Пловдив”, гр. Пловдив