Информационен семинар

 „Инструменти на ОСП за подкрепа на иновациите и създаването на къси вериги на доставки“

28 февруари 2019 г.

х-л Ростов, гр. Плевен