„ОТВОРЕНИ ВРАТИ – ВИЖТЕ КАК ГО ПРАВИМ НИЕ“

На гости в биологичната овцеферма „Камелия- Васил Гетов 1“

21 Март 2019 г.

гр. Долни Дъбник, обл. Плевен