„ОТВОРЕНИ ВРАТИ – ВИЖТЕ КАК ГО ПРАВИМ НИЕ“

Посещение на „Розино органик фарм“

 24 април 2019 г.,

с. Розино, обл. Пловдив