ПЪРВА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

„Предизвикателства и перспективи за България в ОСП 2014 – 2020 г.“

 07-09 февруари 2013 г.

х-л Адмирал, к.к. Златни пясъци