„ОТВОРЕНИ ВРАТИ – ВИЖТЕ КАК ГО ПРАВИМ НИЕ“

Посещение на семейната ферма на Марин Димов

27 септември 2018 г.,

с. Осен, обл. Силистра