ПЕТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

„10 години членство на България в ЕС“

08-10 февруари 2017 г.

х-л Адмирал, к.к. Златни пясъци