„Информационен семинар“

„Подпомагане на агросектора и развитието на селските райони чрез Общата селскостопанска политика на ЕС през 2019 г.“

28 септември 2018 г.

х-л Изида, гр. Добрич