ТРЕТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

 04-06 февруари 2015 г.

х-л Адмирал, к.к. Златни пясъци