„ОТВОРЕНИ ВРАТИ – ВИЖТЕ КАК ГО ПРАВИМ НИЕ“

 Посещение на Оранжерии „Грийнхаус Варна“

21 май 2019 г.

 с. Припек, обл. Варна