ВТОРА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

„Новостите в Общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2014 – 2020 г. и прилагането й в България“

 06-08 февруари  2014 г.

х-л Адмирал, к.к. Златни пясъци