„ОСП НА ФОКУС“

„ОСП НА ФОКУС“

„ОСП на Фокус“ Период на изпълнение: Юни 2018 – юни 2019  Финансиране: Проектът  е изпълнен с финансовата подкрепа на Европейската комисия За проекта През 2018 г. АЗПБ стартира едногодишна информационна кампания по проект „ОСП на фокус“. Кампания е изпълнена по...
„Укрепване на регионалните структури на АЗПБ и предоставяне на услуги с добавена стойност“

„Укрепване на регионалните структури на АЗПБ и предоставяне на услуги с добавена стойност“

„Укрепване на регионалните структури на АЗПБ и предоставяне на услуги с добавена стойност“ Период на изпълнение: 2011 – 2014 г. Финансиране: Фондация „Америка за България“ За проекта В рамките периода 2011-2014 г. Асоциацията на земеделските производители в България...
„Укрепване на регионалните структури на АЗПБ и предоставяне на услуги с добавена стойност“

„Погледнете яйцето“

„Погледнете яйцето” Период на изпълнение: 2013 – 2015 г.  Финансиране: Европейска Комисия и ДФ „Земеделие” За проекта Програмата “ПОГЛЕДНЕТЕ ЯЙЦЕТО”/ “LOOK @ THE EGG” се отнася до информационни мерки относно маркирането на яйца за човешка консумация,...
„Укрепване на регионалните структури на АЗПБ и предоставяне на услуги с добавена стойност“

Национална селска мрежа

„Поддържане и укрепване на Звеното за управление на Национална селска мрежа на ПРСР 2014-2020 г.” Период на изпълнение: 2018 – 2022 г. Финансиране: Проектът  се финансира в рамките на Техническата помощ на ПРСР 2014-2020. За проекта Национална селска...