Земеделие за поколенията!

Водени от желанието за едно модерно и конкурентно земеделие, ние от Асоциация на земеделските производители в България вече 16 години работим усърдно за развитието и напредъка на агросектора в страната ни.

16 години успешно се справяме с трудностите, преодоляваме препятствията, жънем успехи и постигаме видими резултати.

Наложихме се като браншова организация, отстояваща позициите си и защитаваща интересите на своите членове, подпомагайки дейността им и съдействайки за решаване на проблемите в сферата на земеделието в България.

·······Другите за нас·······

„Добро­то, което мога да кажа, че отлича­ва Асоциацията на земеделските производители в България от други подобни организации, е погледът върху всички сектори в селското стопанство, а не тясното профили­ране“ „Освен това веднага прави впечат­ление грамотността на Асоциаци­ята, нещо изключително важно за всяка браншова организация.“
Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите

„ За 15 години АЗПБ твърдо застана зад земеделците. През годините асоциацията не спря да надгражда капацитета и експертността си, а първоначалните очаквания бяха надхвърлени многократно. Сега можем да кажем, че българският земеделски производител има своя защитник и може да бъде сигурен, че неговият глас ще бъде чут по всяко време.“
ЕТ „Картел - Нотю Добрев“, член №1 на АЗПБ от 2004 г., гр. Стражица

„АЗПБ е еталон на организация за нас, защото обединява земеделието до крайната цел на крайния продукт – от зрънцето до хляба. АЗПБ винаги е имала едно из­ключително достойно ръководство, което не е губило вярната посока през годините. Това е устойчива ор­ганизация, може би защото пулсът на времето е вплетен в основите на нейното създаване.“
Марияна Кукушева, председател на НБСХСБ

„От създаването на АЗПБ досега може да се каже, че тя се превър­на в институция в земеделието, не просто асоциация. АЗПБ защитава на национално ниво интересите на земеделските производители без значение от кой бранш на земеде­лието са те и именно това е едно от най-важните неща, които прави тя.“
ЕТ „Петров Инвест– Петър Димитров“, гр. Добрич

·······Нашите проекти·······