Галерия

Осма национална среща на земеделските производители в България

15 години АЗПБ

„ОСП на фокус“, Фестивал „ От българско по-българско за нашата трапеза

„ОСП на фокус“, Ден на отворени врати в „Грийнхаус Варна“ ЕООД

„ОСП на фокус“, Ден на отворени врати в „Розино органик фарм“

„ОСП на фокус“ 6-и информационен семинар

„ОСП на фокус“ 5-и информационен семинар

„ОСП на фокус“, Ден на отворени врати в „Камелия- Васил Гетов 1“

„ОСП на фокус“ 4-ти информационен семинар

„ОСП на фокус“ 3-ти информационен семинар

„ОСП на фокус“, Участие на Агра Пловдив

Седма Национална среща на земеделските производители в България

„ОСП на фокус“ 5-и информационен семинар за студенти, УНСС

„ОСП на фокус“ 4-ти информационен семинар за студенти Икономически университет, гр. Варна

„ОСП на фокус“ 3-ти информационен семинар за студенти,   Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов

„ОСП на фокус“ 2-ти информационен семинар за студенти Аграрен университет, гр. Пловдив

„ОСП на фокус“ 1-и информационен семинар за студенти Тракийски университет Стара Загора, гр. Стара

„ОСП на фокус“, Участие в изложение „Interfood & Drink“

„ОСП на фокус“ 2-ти информационен семинар

„ОСП на фокус“, Ден на отворени врати в семейната ферма на Марин Димов

„ОСП на фокус“ 1-ви информационен семинар

Шеста Национална среща на земеделските производители в България

„Национален земеделски форум – ОСП след 2020“ 3-ти национален дебат

„Национален земеделски форум – ОСП след 2020“ 2-ри национален дебат

„Национален земеделски форум – ОСП след 2020“ 1-ви национален дебат

Пета Национална среща на земеделските производители в България

Четвърта Национална среща на земеделските производители в България

Трета Национална среща на земеделските производители в България

10 години АЗПБ

Втора Национална среща на земеделските производители в България

Първа Национална среща на земеделските производители в България

„Погледнете яйцето“