Информационен семинар

„Общата селскостопанска политика на ЕС в бъдеще и актуално за преговорния процес в Европа“

 17 април 2019 г.

 х-л Суит, гр. София