„Погледнете яйцето“

Период на изпълнение: 2013 – 2015 г. 

Финансиране: Европейска Комисия и ДФ „Земеделие”

За проекта

Програмата “ПОГЛЕДНЕТЕ ЯЙЦЕТО“/ „LOOK @ THE EGG” се отнася до информационни мерки относно маркирането на яйца за човешка консумация,  насочени към вътрешния пазар и по-специално към Румъния и Гърция.

Проектът, изпълняван от АЗПБ, е част от „Насърчаване на европейски селскостопански продукти в ЕС”, в рамките на схемата за финансиране на промоционални програми, съфинансирани от ЕС съгласно Регламент (EО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и трети страни и Регламент на Комисията (ЕО) № 501/2008 относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и трети страни.

Цели на проекта

Програмата от информационни действия относно яйцата за консумация от човека се фокусира към постигане на следните цели:

  • Предоставяне на информация за потребителите

Повишаване на осведомеността и подобряване имиджа на пресните яйца сред целевите групи,на проекта проект. Целевата група трябва да разбере смисъла и значението на кода на яйцата, който предоставя информация за метода на отглеждане на кокошките-носачки и за произхода на производителя на яйца.

  • Разясняване на системата за проследимост и контрол на търговията в рамките на Общността

Подобряване имиджа на пресните яйца сред целевите групи. Това означава целевите групи да могат да разберат смисъла и значението на кода на яйцата, който предоставя освен информация на метода на отглеждане и за произхода на индивидуалния производител. Чрез дейностите по проекта  се предоставя пълна информация на, наблягайки на връзка между производството на яйца и консумацията на яйца. Програмата цели да постигне конкретно повишаване на осведомеността относно регламента за етикетирането на пресни яйца и целевите групи да разберат значението на кода и на системата за проследяване в съответствие със законодателството на Общността (Директива на Комисията 2002/4/EО).

Дейности по проекта
  • Информационни материалидизайн и изработване на  брошури, интернет страница, видео клипове, информационни подаръци;
  • Информационни дейностиРазпространение на информация на потребителите в местата за продажби – търговски центрове и супермаркети; Раздаване на брошури и листовки за Световния ден на яйцето; Семинари и кулинарни демонстрации;
  • Рекламни дейности – онлайн и интернет реклама; реклама в специализирани списания – кулинарни и за жени; външна реклама на билбордове и/или сити лайт формат.

Каним ви да харесате и страницата ни във Фейсбук:
https://www.facebook.com/lookat.theegg