„Информационен семинар“

„Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“

 16 ноември 2018 г.

Аграрен университет, гр. Пловдив