„ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР“

„Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“

20 ноември 2018 г.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ , гр. Свищов