ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР

„Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“

 21 ноември 2018 г.,

Икономически университет, гр. Варна