Земеделската общност открива първия национален дебат за бъдещето на ОСП след 2020 г.

Публикувано на 04.05.2017

„Национален земеделски форум – ОСП след 2020“ ще се проведе на 18 май край Стара Загора. Браншовите организации очакват новото ръководство на МЗХ да вземе активно участие в срещата

Над 20 браншови организации от различните селскостопански направления, преработвателната промишленост и научните среди ще вземат участие в „Национален земеделски форум – ОСП след 2020“. Конференцията се организира по инициатива на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) и ще се проведе на 18 май в Старозагорски минерални бани, хотел Калиста.

Форумът на земеделската общност е първият от поредицата дискусии за изготвянето на единна българска позиция по бъдещата Общата селскостопанска политика. Основна задача на предстоящите дебати е обединение на агросектора по основните приоритети, около които трябва да се формира позицията на България за визията на ОСП след 2020 г.

Браншовите организации очакват държавната администрация да направи активно включване в дебата. За целта организаторите на „Национален земеделски форум – ОСП след 2020“ ще изпратят покана до новото политическо ръководство на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и новия министър Румен Порожанов.

В рамките на срещата браншовите организации ще представят своите мнения и становища по ключови теми от следващия програмен период и ще споделят информация за позициите на свои колеги от други държави членки на ЕС с цел идентифициране на потенциални съмишленици в защита на определени интереси. Участниците ще представят и своите отговори и предложения по въпросника на Европейската комисия относно целите и принципите на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. и модернизацията на текущата ОСП ‎2014-2020.

„Земеделската общност в България демонстрира готовност за активни действия и работа в определянето и отстояването на националните интереси при оформянето на Европейската политика за сектор земеделие след 2020. Настоящият момент е стратегически, защото решенията, които предстои да бъдат взети през 2017 и 2018 г. ще предопределят развитието на сектора след 2020“. Очакваме събитието да провокира голям интерес и при следващи дискусии да се включат и други браншови организации и експерти., заяви Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на АЗПБ.

„Надявам се, че решенията, които бъдат взети по време на Националния земеделски форум ще бъдат възприети впоследствие от страна на държавната администрация“, изрази своите очаквания от форума Светослав Русалов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

„Българска асоциация „Биопродукти“ (БАБ) ще участва активно в дискусията. Като биопроизводители сме убедени, че ние фермерите трябва да определим бъдещето на селскостопанската политика. Очаквам конструктивен дебат с участието на новото ръководство на МЗХ и в частност Румен Порожанов. Разчитаме, че той ще сложи ред в отношенията между МЗХ и ДФЗ“, коментира срещата Албена Симеонова, председател на БАБ.

„Срещата е изключително важна, защото практиката доказа, че съгласуваната посока с браншовите организации е вярната посока. В този смисъл се надявам, че взетите решения ще се превърнат в ключ за решаване на наболели проблеми и за набелязване на следващи успешни мерки от ПРСР“, заяви Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите.

Ето и пълният списък на организациите, които ще участват на Национален земеделски форум – ОСП след 2020.

 1. Асоциация на земеделските производители в България/АЗПБ
 2. Национална асоциация на зърнопроизводителите/НАЗ
 3. Българска асоциация биопродукти/БАБ
 4. Национален съюз на говедовъдите в България/НСГБ
 5. Добруджански овощарски съюз/ДОС
 6. Съюз на овощарите в България/СОБ
 7. Съюз на оризопроизводителите в България/СОБ
 8. Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010 г./ НАТ 2010
 9. Национална асоциация на картофопроизводителите/НАК
 10. Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция/БАПОП
 11. Обединени Български животновъди/ОБЖ
 12. Сдружението за биологично пчеларство/СБП
 13. Национален съюз на земеделските кооперации в България/НСЗКБ
 14. Асоциация на свиневъдите в България/АСБ
 15. Съюз на птицевъдите в България/СПБ
 1. Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите/НБСХС
 2. Асоциация на Млекопреработвателите в България/АМБ
 3. Съюз на българските мелничари/СБМ
 4. Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България/СПРММ
 5. Асоциация на месопреработвателите в България/АМБ
 6. Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци/СППЗ
 1. Федерацията на независимите синдикати от земеделието/ФНСЗ
 2. Институт по аграрна икономика/ИАИ
 3. Балкански Аграрен Институт/БАИ
 4. Българската асоциация на търговците на агротехника/БАТА
 5. Българската асоциация на собствениците на земеделски земи/БАСЗЗ

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...