„ОСП на фокус“ на седмата Национална среща на земеделски производители в България

Публикувано на 07.02.2019

В рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“, изпълнявана от АЗПБ и с финансовата подкрепа на ЕК, експерти към проекта организираха и участваха в две ключови за ОСП теми в рамките на седмата Национална среща на земеделски производители в България. Срещата по традиция бе проведена в х-л Адмирал, курортен комплек Златни пясъци в периода 6-7 февруари 2019 г. Темите проведени в рамките на „CAP – HOT SPOT“ бяха „Националните приоритети в дебата и подготовката за ОСП след 2020 г.“ и „Липсата на кадри в земеделието и недостига на работна ръка в селските райони. Перспективи и предизвикателства“

За да дискурат най- актуалното за хода на дебатите и подготовката за ОСП след 2020 г. в европейски и национален контекст участие в интерактивната сесия взеха официалните гости: Румен Порожанов (министър на земеделието, храните и горите), Чеслав Адам Шекерски- чрез видео-послание (председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП), Марио Милушев (директор на Дирекция „Развитие на селските райони и предприсъединителна помощ“ към ГД АГРИ, ЕК), Десислава Танева (председател на Комисия по земеделие и храни към НС), Живко Живков (изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“), Роберт де Грейф (старши политически съветник в Европейската организация на собствениците на земеделски земи) и Венцислав Върбанов (председател на УС на АЗПБ). Модератор на темата бе Ивайло Тодоров, експерт към „CAP – HOT SPOT“.

Участниците успяха да научат от официалните гости за новите аспекти на ОСП след 2020 г. предложени през 2018 г. от ЕК, за текущия и предстоящия преговорен процес в Европейския парламент, за различните позиции в Съвета на министрите, за предизивкателствата при вземането на бъдещите решения за бюджета на ОСП след 2020 г., за бъдещата цифровизация на сектора, за позицията на представители от неправителствения сектор и други важни аспекти от темата.

По време на втората тема, свързана с кадрите в агросектора, участие в интерактивната сесия взеха: Елка Димитрова (експерт от министър на труда и социалната политика), Светла Василева (председател на Федерация на независмите синдикати от земеделието), Мариана Кукушева (председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите в България), Венцислав Върбанов (председател на УС на АЗПБ) и доц. д-р Божидар Иванов, експерт анализатор.

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...