„ОСП на фокус“ на седмата Национална среща на земеделски производители в България

Публикувано на February 7, 2019

В рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“, изпълнявана от АЗПБ и с финансовата подкрепа на ЕК, експерти към проекта организираха и участваха в две ключови за ОСП теми в рамките на седмата Национална среща на земеделски производители в България. Срещата по традиция бе проведена в х-л Адмирал, курортен комплек Златни пясъци в периода 6-7 февруари 2019 г. Темите проведени в рамките на „CAP – HOT SPOT“ бяха „Националните приоритети в дебата и подготовката за ОСП след 2020 г.“ и „Липсата на кадри в земеделието и недостига на работна ръка в селските райони. Перспективи и предизвикателства“

За да дискурат най- актуалното за хода на дебатите и подготовката за ОСП след 2020 г. в европейски и национален контекст участие в интерактивната сесия взеха официалните гости: Румен Порожанов (министър на земеделието, храните и горите), Чеслав Адам Шекерски- чрез видео-послание (председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП), Марио Милушев (директор на Дирекция „Развитие на селските райони и предприсъединителна помощ“ към ГД АГРИ, ЕК), Десислава Танева (председател на Комисия по земеделие и храни към НС), Живко Живков (изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“), Роберт де Грейф (старши политически съветник в Европейската организация на собствениците на земеделски земи) и Венцислав Върбанов (председател на УС на АЗПБ). Модератор на темата бе Ивайло Тодоров, експерт към „CAP – HOT SPOT“.

Участниците успяха да научат от официалните гости за новите аспекти на ОСП след 2020 г. предложени през 2018 г. от ЕК, за текущия и предстоящия преговорен процес в Европейския парламент, за различните позиции в Съвета на министрите, за предизивкателствата при вземането на бъдещите решения за бюджета на ОСП след 2020 г., за бъдещата цифровизация на сектора, за позицията на представители от неправителствения сектор и други важни аспекти от темата.

По време на втората тема, свързана с кадрите в агросектора, участие в интерактивната сесия взеха: Елка Димитрова (експерт от министър на труда и социалната политика), Светла Василева (председател на Федерация на независмите синдикати от земеделието), Мариана Кукушева (председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите в България), Венцислав Върбанов (председател на УС на АЗПБ) и доц. д-р Божидар Иванов, експерт анализатор.

Свързани публикации

Шесто издание на международната конференция „Зърнена Академия“ ще се проведе на 27 Октомври 2022 г.

Шесто издание на международната конференция „Зърнена Академия“ ще се проведе на 27 Октомври 2022 г.

За поредна година АЗПБ е партньор в „Зърнена академия“, най-важното събитие на годината в сектора на производството, преработката и търговията със зърнени и маслодайни култури, утвърдило се като водещо на Балканите. Сред партньорите на форума са Българската асоциация...

АЗПБ празнува своя 18-и рожден ден

АЗПБ празнува своя 18-и рожден ден

Днес, 15 септември 2022 г., празнуваме 18 години от учредяването на АЗПБ. 18 години Дръзновени, Новатори и Успешни! 18 години отдадени на каузата за защита интересите на българските земеделски производители и тяхното устойчиво бъдеще. Постигнатите през годините...

АЗПБ и БАБХ  обсъдиха спешните мерки за контрол срещу разпространение на Инфлуенцата по птиците в България

АЗПБ и БАБХ обсъдиха спешните мерки за контрол срещу разпространение на Инфлуенцата по птиците в България

Ръководството на Асоциацията на земеделските производители (АЗПБ) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)   обсъдиха редица текущи въпроси провокирани от разпространението на Инфлуенцата по птиците в България и необходимостта от допълнителни спешни...