„ОСП на фокус“ на седмата Национална среща на земеделски производители в България

Публикувано на February 7, 2019

В рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“, изпълнявана от АЗПБ и с финансовата подкрепа на ЕК, експерти към проекта организираха и участваха в две ключови за ОСП теми в рамките на седмата Национална среща на земеделски производители в България. Срещата по традиция бе проведена в х-л Адмирал, курортен комплек Златни пясъци в периода 6-7 февруари 2019 г. Темите проведени в рамките на „CAP – HOT SPOT“ бяха „Националните приоритети в дебата и подготовката за ОСП след 2020 г.“ и „Липсата на кадри в земеделието и недостига на работна ръка в селските райони. Перспективи и предизвикателства“

За да дискурат най- актуалното за хода на дебатите и подготовката за ОСП след 2020 г. в европейски и национален контекст участие в интерактивната сесия взеха официалните гости: Румен Порожанов (министър на земеделието, храните и горите), Чеслав Адам Шекерски- чрез видео-послание (председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП), Марио Милушев (директор на Дирекция „Развитие на селските райони и предприсъединителна помощ“ към ГД АГРИ, ЕК), Десислава Танева (председател на Комисия по земеделие и храни към НС), Живко Живков (изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“), Роберт де Грейф (старши политически съветник в Европейската организация на собствениците на земеделски земи) и Венцислав Върбанов (председател на УС на АЗПБ). Модератор на темата бе Ивайло Тодоров, експерт към „CAP – HOT SPOT“.

Участниците успяха да научат от официалните гости за новите аспекти на ОСП след 2020 г. предложени през 2018 г. от ЕК, за текущия и предстоящия преговорен процес в Европейския парламент, за различните позиции в Съвета на министрите, за предизивкателствата при вземането на бъдещите решения за бюджета на ОСП след 2020 г., за бъдещата цифровизация на сектора, за позицията на представители от неправителствения сектор и други важни аспекти от темата.

По време на втората тема, свързана с кадрите в агросектора, участие в интерактивната сесия взеха: Елка Димитрова (експерт от министър на труда и социалната политика), Светла Василева (председател на Федерация на независмите синдикати от земеделието), Мариана Кукушева (председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите в България), Венцислав Върбанов (председател на УС на АЗПБ) и доц. д-р Божидар Иванов, експерт анализатор.

Свързани публикации

Институтът на ССА, АЗПБ и „Амитица“ започват сътрудничество

Институтът на ССА, АЗПБ и „Амитица“ започват сътрудничество

Институт по царевицата – Кнежа на Селскостопанска академия постави началото на ново публично частно партньорство. То е с Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ), с председател Венцислав Върбанов и фирма "Амитица" ООД - Кресна. Целта е постигане на...

Венцислав Върбанов: Очакваме проектът на Стратегически план да бъде доработен заедно със заинтересованите страни

Венцислав Върбанов: Очакваме проектът на Стратегически план да бъде доработен заедно със заинтересованите страни

Интервю на АГРОЗОНА  с Венцислав Върбанов, председател на УС на АЗПБ Господин Върбанов, приключи общественото обсъждане на Стратегическия план за развитие на земеделието, който ще определя до голяма степен развитието на българското селско стопанство до 2027 г. Каква е...

АЗПБ участва в онлайн дискусия с евродепутати от комисия АГРИ на Европейския парламент

АЗПБ участва в онлайн дискусия с евродепутати от комисия АГРИ на Европейския парламент

На 21 март 2022 г. АЗПБ взе участие в онлайн дискусия, организирана от групата "Обнови Европа" на Европейския парламент със заинтересованите страни от хранителния сектор относно руската инвазия в Украйна. В онлайн дискусията, инициирана от евродепутат Улрике Мюлер,...