ПРСР: АЗПБ предлага увеличаване на бюджетите и наддоговориране по подмерки 4.1 и 4.2

Публикувано на 03.04.2023

Във връзка с предстоящото на 04.04.2023 г. 20-то присъствено заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020, Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) предлага на Управляващия орган (УО) на Програмата да увеличи бюджетите и да пристъпи към наддоговориране по процедурите от прием 2021 г. на подмерки 4.1 и 4.2.  

АЗПБ продължава да поддържа тезата, че в края на прилагането на удължената с 2 години ПРСР 2014-2020, УО следва да използва в максимална степен и много експедитивно възможността за прехвърляне на средства, както и наддоговориране на бюджетите по процедури на инвестиционни частни подмерки, чийто напредък по последни данни на ДФЗ видимо изостава спрямо този на публичните и компенсаторните мерки.

Увеличаването на бюджета и наддоговорирането по подмярка 4.1 от прием 2021 г. би позволило финансиране да достигне за проекти под 45 точки, които са в процес на изпълнение или пък вече са реализирани, което би допринесло за:

  • подкрепа инвестициите на проекти, които дори и да не са в чувствителните сектори, определени преди кризата от войната в Украйна, ще са важна подкрепа на засегнатите от ефектите на конфликта фермери;
  • адекватно и отговорно управленско решение, отразяващо лимитирания експертен административен капацитет на ДФЗ и УО, които са ангажирани в паралелното прилагане на ПРСР 2014-2020, проектите за сектор земеделие от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Стратегическия план по ОСП 2023-2027, а относно ДФЗ и редица схеми на държавни помощи;
  • покриване интереса, нуждите и очакванията на множеството кандидати земеделски стопани;
  • целесъобразно, ефективно и навременно използване на средствата от Програмата, недопускане на декъмитмънт и принос за постигане на целите на Програмата;
  • Също така, в условията на продължаващата икономическа криза, неизползването на възможността за прехвърляне на средства и неосигуряването на свеж финансов ресурс за предприятията, би могло да доведе до задълбочаване на проблемите в сектора и невъзможност за изготвяне на проекти и кандидатстване в рамките на предвидените за това възможности по Стратегическия план.“, констатация на самия УО.

Данните от приема по подмярка 4.2. от 2021 г. сочат почти трикратен интерес спрямо бюджета, което означава, че за повече от половината кандидати няма да има финансиране. Предложението на УО за увеличаване на бюджета по подмярка 4.2 процедура № BG06RDNP001-4.015 с 20 млн. лв. е крайно недостатъчно. Отчитайки от една страна факта, че преработващите селскостопанска продукция предприятия са изключени от повечето процедури за частния сектор по НПВУ и не са допустими кандидати по инвестициите към Компонент „Устойчиво селско стопанство“, а от друга- посочените от нас аргументи по отношение на коментарите и предложенията за подмярка 4.1 са валидни и за подмярка 4.2, считаме че в малкото оставащо време до края на Програмата УО/МЗм следва да подходи изключително отговорно и реалистично, а КН да одобрява разумни решения, които да предотвратяват безвъзвратното отчисление на средства от ПРСР чрез следващ декъмитмънт или в края на Програмата.

Свързани публикации

Венцислав Върбанов: Няма министър досега, при който за 8 месеца да е имало 6 протеста

Венцислав Върбанов: Няма министър досега, при който за 8 месеца да е имало 6 протеста

Когато един министър влезе в министерството, отнема много време той първо да разбере какво се случва в това министерство, коментира Илия Проданов, председател на НАЗ „Не е имало случаи за последните 30 години в рамките на половин година да има толкова протести срещу...

21 февруари : Форум „Фермата: Агроиновации и тенденции“: Иновации и устойчиви практики в агробизнеса

21 февруари : Форум „Фермата: Агроиновации и тенденции“: Иновации и устойчиви практики в агробизнеса

АЗПБ е партньор на форума Земеделски форум „Фермата: Агроиновации и тенденции“ ще се проведе на 21 февруари 2024 г. в Международен панаир Пловдив. Събитието е организирано от сп. Enterprise и е част от съпътстващата програма на международно изложение АГРА 2024....

Десета национална среща на земеделските производители: 20 и 21 март 2024

Десета национална среща на земеделските производители: 20 и 21 март 2024

Десетото, юбилейно издание на Националната среща на земеделските производители ще се проведе на 20 и 21 март 2024 г. Това реши на свое заседание УС на АЗПБ. Десетата, юбилейна национална среща, посветена на 20-годишнина от основаването на АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ...