Шестата среща на АЗПБ постави фокус върху важните въпроси за фермерите

Публикувано на 16.02.2018

За шеста година земеделският бранш се събра, за да обсъди важните теми, които касаят сектора на европейско и национално ниво.
Организаторите от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) се постараха да обърнат вниманието на фермерите към акцентите, които ще ръководят и занапред тяхната работа и бъдещето на сектора като цяло.

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов изтъкна приноса на земеделците към икономиката на страната.
„Резултатите на сектор земеделие – най-добрата реколта пшеница, ечемик, царевица, с едни добри ценови равнища. Това е нещо, което не се постига за 1 година, а с надграждане, с модернизация, опит“, каза той.
Порожанов обясни, че председателстваният от него Съвет на министрите се подготвя активно със становище, вследствие на дебатите, които се водят на срещите, което да бъде представено пред евроинституциите и то да доведе до това, че най-голямата политика на Европейския съюз – Общата селскостопанска политика, да бъде добре финансирана.
Важно послание към стопаните, присъстващи на форума, който се проведе на 14 и 15 февруари, отправи Чеслав Шекерски, председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент.
Той категорично заяви:
„Директните плащания стабилизират доходите, подобряват положението на земеделските производители и затова не можем да се съгласим те са де намалят, защото имат определено влияние“.
Според Махаил Думитру, зам.-директор на Главна дирекция „АГРИ“ в Европейската комисия фокусът трябва да бъде върху добавената стойност и продуктите, които я носят.
„Трябва да гарантираме принос към европейските приоритети и целите, свързани с устойчиво развитие, климата и т.н., но трябва да го направим по начин, който да даде достатъчно субсидираност и да генерира добавена стойност“, каза Думитру пред земеделските производители, събрали се на шестата национална среща на АЗПБ.
От своя страна, председателят на асоциацията Венцислав Върбанов посочи: „Посланията, които ще бъдат оправени в нашия форум, ще бъдат не само към фермерите у нас, но и тези от Европейския съюз“.
На форума традиционно бяха дискутирани и теми, касаещи вътрешни проблеми и промени в сектора.
Една от най-чаканите новини, която първи чуха земеделските производители, присъстващи на срещата, беше, че вторият прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е отворен и кандидатите вече могат да подават своите проекти. Това съобщи зам.-изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Атидже Алиева-Вели. За първи път това става през Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Атидже Алиева-Вели представи пред участниците във форума и текущото състояние на класацията, оценяването, договорирането и разплащането по двата приема по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” и първия прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Експертът посочи, че 289 заявления от втория прием по мярка 4.1 все още чакат одобрение.
Важно за стопаните бе да чуят, че до края на идната седмица всички проверки по допустимия слой би трябвало да са приключени и да бъдат изпратени към ДФЗ.
През следващата седмица– между 19 и 23 февруари, в общинските служби „Земеделие“, всички, които са допуснали технически грешки в описа на фактурите за купен газьол, ще имат възможност да поправят своите описи, така че да получат подпомагане по схемата за газьола, научиха участниците на форума.
Полезно разяснение пред земеделските производители направи Георги Праматаров, директор на дирекция „Директни плащания и схеми за качество“ в аграрното министерство.
Той обясни, че с проект на Наредба 3, чието обществено обсъждане беше до 11 февруари, се въведе новост, която промени коефициента за насочените площи, заедно с това експертите предвидиха и попълването на декларация, с която фермерите заявяват съгласие, че няма да използват продукти за растителна защита при екологично насочените площи (ЕНП). Това изменение предизвика редица въпроси, част на които отговор бе даден по време на Шестата национална среща на АЗПБ.
Източник: https://agri.bg

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...