ПРЕЗЕНТАЦИИ от Десета национална среща на земеделските производители в България, 20-21 март 2024 г.

ПРЕЗЕНТАЦИИ от Десета национална среща на земеделските производители в България, 20-21 март 2024 г.

Презентации на лектори и търговски фирми, взели участие в  Десетата национална среща на земеделските производители в България, 20-21 март 2024 г. Презентации лектори: Прилагане на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 от 01.01.2023 г. в България, Таня Георгиева,...
Венцислав Върбанов: Закривам Десетата национална среща на земеделските производители с надежда, че от нея ще има ефект

Венцислав Върбанов: Закривам Десетата национална среща на земеделските производители с надежда, че от нея ще има ефект

Надявам се нещата, които тук бях споделени от вас като коментари, идеи, критики и препоръки да бъдат взети под внимание, допълни Върбанов “Изключително съм доволен от начина, по който протече нашия форум. Искам да благодаря на колегите от Министерство на земеделието и...
Д-р Петя Петкова: Директивата за емисиите ще доведе до затварянето на много малки и средни предприятия в сектор свине и птици

Д-р Петя Петкова: Директивата за емисиите ще доведе до затварянето на много малки и средни предприятия в сектор свине и птици

Тези предприятия ще бъдат поставени пред изключително затруднено положение, за да отговорят на изискванията на Директивата на емисиите от промишлеността “Чухме изключително много за това какво прави Комисията, но по-скоро не чухме проблемите, пред които сме поставени...
Дора Ненова: Съветвам земеделските стопани, надвишили тавана по мярката заради войната в Украйна, да подадат заявление при настоящия прием

Дора Ненова: Съветвам земеделските стопани, надвишили тавана по мярката заради войната в Украйна, да подадат заявление при настоящия прием

Ако има някаква промяна по отношение на регламента – увеличаването на тавана или удължаване на рамката, е хубаво да има подадено заявление, защото след това ще бъде много  трудно  да се направят някакви плащания, поясни Ненова От 20 март до 9 април 2024 г....
Атидже Алиева-Вели: Настояваме пред ЕК за увеличаване на срока на прилагане на мярката заради войната в Украйна

Атидже Алиева-Вели: Настояваме пред ЕК за увеличаване на срока на прилагане на мярката заради войната в Украйна

Настояваме още да се увеличи таванът, който е определен по тази временна рамка или да се определи годишен таван, допълни Алиева-Вели “Годишният форум на АЗПБ е мястото, където се коментират актуалните теми и всички заедно търсим начините за разрешаването на...
Пламен Абровски: Поземлените отношения в България представляват един чувал, пълен с кръпки

Пламен Абровски: Поземлените отношения в България представляват един чувал, пълен с кръпки

Бъдещето на поземлените отношения – нужна ли е промяна в поземлените ни отношения и каква би трябвало да е тя. Около тази тема се заформи дискусия между МЗХ, земеделските производители и собствениците на земеделска земя по време на Десетата национална среща на...