Подпомагане на агросектора и развитието на селските райони чрез Общата селскостопанска политика на ЕС през 2019 г.“

„ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР“ „Подпомагане на агросектора и развитието на селските райони чрез Общата селскостопанска политика на ЕС през 2019 г.“ 26 септември 2018 г. х-л Севастократор,...