Подпомагане на агросектора и развитието на селските райони чрез Общата селскостопанска политика на ЕС през 2019 г.

„Информационен семинар“ „Подпомагане на агросектора и развитието на селските райони чрез Общата селскостопанска политика на ЕС през 2019 г.“ 28 септември 2018 г. х-л Изида, гр....

Interfood & Drink

УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЕ “Interfood & Drink“  7 – 11 ноември 2018 г. гр....