ВТОРА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ВТОРА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ „Новостите в Общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2014 – 2020 г. и прилагането й в България“  06-08 февруари  2014 г. х-л Адмирал, к.к. Златни...